Arts Niet In Opleiding tot Specialist – een (basis)arts die verbonden is aan een afdeling maar niet in opleiding is voor het specialisme van die afdeling.